سیزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۳ ۱۱