اولین نشست تجارب و الگوهای بین‌المللی در توسعه همکاری دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت

۱۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۰ ۱۸