شانزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۸ ۱۹