دستاوردهای ویژه قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

۲۰ آبان ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۴


با توجه به اهمیت مستندسازی و تقدیر از دستاوردهای دانشگاه ها و پژوهشگاه¬ های کشور، دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در نظر دارد در هفته پژوهش و فناوری طرح های برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را معرفی و مورد تقدیر قرار دهد.

با توجه به اهمیت مستندسازی و تقدیر از دستاوردهای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در نظر دارد در هفته پژوهش و فناوری طرح های برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را معرفی و مورد تقدیر قرار دهد.

لذا خواهشمند است با توجه به معیارهایی همچون: نیاز صنایع کشور، نوآوری، کارآفرینی و ارزش مالی حداکثر دو مورد از قراردادهای آن دانشگاه / پژوهشگاه را با مشخص کردن اولویت که در سال های ۹۵ یا ۹۶ خاتمه یافته است، در قالب فرم پیوست به این دفتر معرفی نمایید.نظر شما :