برگزاری ششمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو

۲۸ مهر ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۶ کد : ۱۲۷۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۶۶
در راستای تفاهم نامه مشترک وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو، ششمین جلسه کارگروه مشترک در تاریخ ۲۶ مهر ماه در وزارت نیرو برگزار شد. در این جلسه در خصوص ۱۰ بند تفاهم نامه بحث شد و مواردی که د...
برگزاری ششمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو
در راستای تفاهم نامه مشترک وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو، ششمین جلسه کارگروه مشترک در تاریخ ۲۶ مهر ماه در وزارت نیرو برگزار شد. در این جلسه در خصوص ۱۰ بند تفاهم نامه بحث شد و مواردی که دارای اولویت بیشتری نسبت به بقیه هستند مشخص و قرار شد برای هر یک از آنها کمیته تخصصی تشکیل و تصمیمات لازم جهت اجرایی نمودن بندهای تفاهم نامه اخذ گردد.
 
 
 
 
 
 

محمد خرامش

جواهر شناس زمین شناس