معرفی طرح پژوهشی کاربردی"تحلیل وضعیت رشد بالای نقدینگی و کمبود نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها در اقتصاد ایران"

معرفی طرح پژوهشی کاربردی"تحلیل وضعیت رشد بالای نقدینگی و کمبود نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها در اقتصاد ایران"

۲۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۱ کد : ۳۶۴۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۹۲۶
طرح پژوهشی کاربردی"تحلیل وضعیت رشد بالای نقدینگی و کمبود نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها در اقتصاد ایران" معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان طرح برگزیده وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد.
معرفی طرح پژوهشی کاربردی"تحلیل وضعیت رشد بالای نقدینگی و کمبود نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها در اقتصاد ایران"

طرح پژوهشی کاربردی"تحلیل وضعیت رشد بالای نقدینگی و کمبود نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها در اقتصاد ایران" معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان طرح برگزیده وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد و همزمان با هفته پژوهش، روز پژوهش، فناوری و صنعت ۲۲ آذر ۹۶ در" اولین نشست سالانه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور" مورد تقدیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

مجری این طرح جناب آقای دکتر تیمور رحمانی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.این طرح به بررسی یکی از مهمترین چالش های حوزه سیاست-گذاری اقتصادی در کشور پرداخته است و با شناسایی عوامل اصلی ایجاد کننده محدودیت نقدینگی بنگاه ها، راهکارهای عملی و سیاست هایی را برای کاهش محدودیت نقدینگی بنگاه ها ارائه مینماید.