معرفی طرح پژوهشی کاربردی"ارزیابی شاخص کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی"

معرفی طرح پژوهشی کاربردی"ارزیابی شاخص کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی"

۲۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۲ کد : ۳۶۴۳۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۰۸
طرح پژوهشی کاربردی"ارزیابی شاخص کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی" موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان طرح برگزیده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد.
معرفی طرح پژوهشی کاربردی"ارزیابی شاخص کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی"

طرح پژوهشی کاربردی"ارزیابی شاخص کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی" موسسه کار و تامین اجتماعی به عنوان طرح برگزیده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و همزمان با هفته پژوهش، روز پژوهش، فناوری و صنعت ۲۲ آذر ۹۶ در" اولین نشست سالانه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور" مورد تقدیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. مجری این طرح جناب آقای دکتر محمد رضا زالی از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است و نتایج آن منجر به موارد ذیل شده است:
• تدوین سیاست ها و راهکارهای کلی حمایت از فعالیت های کارآفرینی نوپا (نوظهور و جدید) در ایران برای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور
• تدوین سیاست ها و راهکارهای کلی حمایت از فعالیت های کارآفرینی تثبیت شده در ایران در چهارچوب اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور
• تدوین سیاست ها و راهکارهای کلی کاربردی برای تقویت فرهنگ عمومی کار آفرینی و نوآوری در بین مردم
• تدوین سیاست ها و راهکارهای کلی برای بهبود شرایط چهارچوب (محیط) کارآفرینانه در ایران در چارچوب برنامه پنج ساله پنجم کشور