معرفی طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی میکروراکتور مربوط به گروه مهندسی گاز

۲۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۱ کد : ۳۶۹۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۱۱
معرفی طرح "ساخت تجهیزات آزمایشگاهی میکروراکتور مربوط به گروه مهندسی گاز" به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶ از دانشگاه اصفهان