معرفی طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶

تهیه پرونده ثبت جهانی بیابان لوت

۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۱ کد : ۳۷۰۸۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۳۷
معرفی طرح "تهیه پرونده ثبت جهانی بیابان لوت" به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶ از دانشگاه تهران