تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۷ کد : ۴۵۷۸۳ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۷۷۵
مطالعه وضع موجود استان خراسان جنوبی از نظر منابع طبیعی، اقلیم، آب، جمعیت، سکونت گاه ها، سازمان فضایی، فراسنج های اقتصادی، محیط زیست، کشاورزی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی- امنیتی و صنعت بمنظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها و ارایه راهکارهای علمی اجرایی برای رسیدن به توسعه پایدار و استانی تاب آور
تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

لینک دانلود فایل