پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۵ کد : ۴۶۲۰۴ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۶۵۱
بحث برداشت شن وماسه رودخانه ای، نه تنها در ایران بلکه در دنیا نیز به صورت یک موضوع پیچیده مطرح می باشد چرا که هنوز اصول و ضوابط علمی دقیقی در این زمینه تدوین نشده است. همین موضوع سبب شده که حتی وضع قوانین حقوقی در حفاظت از رودخانه ها، تا کنون به طور قابل توجه مؤثر نباشد. موضوع برداشت غیراصولی مصالح از رودخانه ها و جایگزینی شن و ماسه مورد استفاده در طرح های عمرانی از منابع بالقوه موجود در رودخانه ها بدون اثرات مخرب زیست محیطی و منابع قرضه خارج از بستر چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. در بسیاری از شهرهای استان خراسان جنوبی از یک سو بعلت افزایش جمعیت و روند رو به افزایش ساخت و ساز و پروژه های عمرانی، نیاز روزافزون به مصالح رودخانه ای )شن و ماسه( احساس می شود و از سوی دیگر، با توجه به خشکسالی های سالیان اخیر و عدم تولید معادل نیاز مصالح رودخانه ای توسط جریان روان آب در بستر قابل استحصال رودخانه، عملا ظرفیت برداشت شن و ماسه از درون مسیل ها و آبراهه های واقع در حریم شهرها که استحصال مصالح رودخانه ای از آنها صرفه اقتصادی دارد، خاتمه پذیرفته است. لذا شرکت آب منطقه ای، استانداری و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان جنوبی برای تامین مصالح شن و ماسه موردنیاز نیازمند ارائه راهکارهایی با صرفه اقتصادی هستند
پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

لینک دانلود فایل