تشریح برخی نکات در خصوص آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

تشریح برخی نکات در خصوص آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۲ کد : ۴۷۸۰۴ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۳۶۶
با توجه به اهمیت و نقش این طرح در گسترش همکاری¬ها و تعامل بین مراکز علمی و مراکز اجرایی کشور، ضروری است دانشگاه¬ها وپژوهشگاه¬ها کشور از این فرصت حداکثر بهره¬برداری را نموده و نتایج اجرای طرح بتواند به افزایش همکاری¬های دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬های کشور با جامعه و صنعت منجر شود. بر این اساس مناسب است دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬های کشور نسبت به شناخت مخاطبین و سازمان¬های اصلی ذیربط اقدام نموده و سعی نمایند اعضای هیات علمی آن¬ها با حضور موثر در مراکز فوق و بررسی¬ جامع مسایل و مشکلات اجرایی و همچنین مدون¬سازی نیازها و مشکلات امکان پاسخگویی به نیازها را در دراز مدت فراهم آورده و فعالیت¬ها آموزشی و پژوهشی خود را هدفمند نمایند. طبیعتا این روند موجب هدایت فعالیت¬هایی پژوهشی به سمت برطرف کردن نیازهای صنعت و جامعه شده و بدنبال آن توسعه ارتباطات فی ما بین خواهد گردید. دانشگاه¬هایی که از این فرصت¬ با برنامه دقیق و جامع بهره-برداری نمایند می¬توانند به سرعت شبکه شرکت¬ها و مراکز اجرایی همکار خود را تشیکل داده و بتدریج اعضای هیات علمی آنها در راستای حل مشکلات و مسایل اجرایی با شبکه فوق همکاری¬های دراز مدت را شکل دهند. بر این اساس و با توجه به این¬که استان¬ها و مناطق مختلف کشور دارای مسایل و مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی و صنعتی هستند، دانشگاه¬ها می¬توانند با توجه به رسالت اجتماعی خود مراکز و سازمان¬های ذیربط را شناسایی و هماهنگی¬های لازم را جهت حضور اعضاء هیأت علمی در آنجا را برنامه¬ریزی نمایند. در ادامه به برخی از سوالات دانشگاه¬ها و موسسات پژوهشی که در خصوص آیین نامه فرصت مطالعاتی مطرح شده پاسخ داده می¬شود.

لینک دانلود فایل