قراردادهای دانشگاه و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

قراردادهای دانشگاه و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۴ کد : ۴۷۸۱۸ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۷۱۵
شرط توسعه پایدار و همه جانبه در تمام عرص ههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده از توان علمی صاحبان اندیشه و دانش است. در این راستا یکی از اقدامات مهم و اساسی فراهم کردن ارتباط تنگاتنگ بین مراکز آموزش عالی و دانشگاهی با دستگا ههای اجرایی، سازما نهای دولتی و خصوصی و صنایع خواهد بود. موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت .......
قراردادهای دانشگاه و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل