دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۴ کد : ۴۷۸۱۹ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۶۷۹
در شرایط متعارف اقتصادی یکی از دلایل بیکاری و مهم تر از آن پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار، کمبود صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز دانش آموختگان است. ارتقای کیفیت آموزش؛ روزآمدسازی برنامه های درسی؛ تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سایر فضاهای یادگیری که به جنبه عملی آموزش مربوط است؛ سازماندهی اجرای کارآموزی، کارورزی و بخش های کاربردی.......
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل