سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۶ کد : ۴۷۸۴۹ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۷۹۸
شرط توسعه پایدار و همه جانبه در تمام عرصه های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی استفاده از توان علمی صاحبان اندیشه و دانش است. در این راستا یکی از اقدامات مهم و اساسی فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بین مراکز آموزش عالی و دانشگاهی با دستگاههای اجرایی،سازمانهای دولتی و خصوصی و صنایع خواهد بود......
سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

لینک دانلود فایل