پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه Rebuilding Syria International Trade Exhibition for thThe ۵ ۲۶ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ دمشق

پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه Rebuilding Syria International Trade Exhibition for thThe ۵ ۲۶ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ دمشق

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۲ کد : ۴۹۱۱۴ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۳۴۸
پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه Rebuilding Syria International Trade Exhibition for thThe ۵ ۲۶ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ، ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ دمشق

لینک دانلود فایل