قابل توجه شرکت کنندگان در اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت.

قابل توجه شرکت کنندگان در اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت. گواهی چاپ ایده در کتاب رویداد به همراه تقدیرنامه از ارائه دهندگان ایده در روز رویداد در حال آماده سازی می باشد و به زودی ارسال خواهد شد.

۰۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۱ کد : ۵۲۲۰۹ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۳۲۹
قابل توجه شرکت کنندگان در اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت. گواهی چاپ ایده در کتاب رویداد به همراه تقدیرنامه از ارائه دهندگان ایده در روز رویداد در حال آماده سازی می باشد و به زودی ارسال خواهد شد.