برگزاری پنجمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو

۱۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۱ کد : ۵۶۶۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۵۵
پنجمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو در روز دوشنبه مورخ 95/06/15 در محل وزارت علوم برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه اجرایی کردن شیوه نامه بحث و تصمیم گیری شد....
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو
پنجمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو در روز دوشنبه مورخ 95/06/15 در محل وزارت علوم برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه اجرایی کردن شیوه نامه بحث و تصمیم گیری شد.