پنجمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو

۰۶ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۵ کد : ۶۹۹۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۴۶
پنجمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو در روز دوشنبه مورخ 95/06/15 در محل وزارت علوم برگزار خواهد شد. ...
پنجمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو
پنجمین جلسه کارگروه مشترک دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو در روز دوشنبه مورخ 95/06/15 در محل وزارت علوم برگزار خواهد شد.