آرشیو اخبار

ابلاغ اولویت های دوره های پسادکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی داخلی

با عنایت به امضای تفاهم نامه وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، فهرست اولویت های طرح های پسادکتری اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد. پژوهشگرانی که تمایل به استفاده از طرح های مذکور را دارند می توانند به بخش های مربوطه در سایت دفترمراجعه نمایند. در صورت نیاز با کارشناس کارگروه سرکار خانم غفاری با شماره تلفن ۸۲۲۳۳۶۵۰ تماس حاصل نمایند.

ادامه مطلب