آرشیو اخبار

تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی
تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

مطالعه وضع موجود استان خراسان جنوبی از نظر منابع طبیعی، اقلیم، آب، جمعیت، سکونت گاه ها، سازمان فضایی، فراسنج های اقتصادی، محیط زیست، کشاورزی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی- امنیتی و صنعت بمنظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها و ارایه راهکارهای علمی اجرایی برای رسیدن به توسعه پایدار و استانی تاب آور

ادامه مطلب
بررسی و ارائه راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی
طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور- سال ۱۳۹۷

بررسی و ارائه راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی

در راستای ارتقاء سطح آگاهی افراد نسبت به حقوق و تکالیف خانواده، اهمیت دادن به نهاد خانواده و تحکیم جایگاه با ارزش آن بر اساس باورهای دینی و بومی، شناسایی آسیب اجتماعی در سطح استان، درک صحیح نیازها، احساسات، افکار و مشکلات افراد و کاربرد واکنش های مناسب و دقیق فراخور مسئله و شناسایی نیازهای آموزشی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ادامه مطلب
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون
باید با هم‌اندیشی و هم‌فکری به سمت ارتقای کیفیت در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی حرکت کنیم

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون زمان آن است که همگان با هم‌اندیشی و همفکری به سمت ارتقای کیفیت در همه حوزه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی حرکت کنیم.

ادامه مطلب
نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

در راستای ایجاد فرصتی مناسب جهت حضور دانشجویان در محیط های صنعتی، تجاری و خدماتی جامعه و آشنایی بیشتر آنان با محیط واقعی کار، نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۶ در سالن جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
طرح‌ صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه بوعلی سینا همدان

طراحی و ساخت نرم افزارهای شبیه سازی امواج الکترومغناطیسی در برخورد با اشیاء بزرگ/خیلی بزرگ در مقایسه با طول موج برای ساخت تمامی تجهیزات در این حوزه ضروری است. در این قرارداد یک نرم افزار الکترومغناطیسی بر پایه روش ممان برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام بز

از دستاوردهای ویژه این طرح می توان به مواردی از قبیل: ۱- محاسبه سطح مقطع راداری اجسام بزرگ / خیلی بزرگ در مقایسه با طول موج که امکان شبیه سازی آنها با نرم افزارهای تجاری و کامپیوترهای متداول وجود ندارد .۲- افزایش چند برابری سرعت محاسبات نسبت به نرم افزارهای تجاری متداول مانند ۳- محیط گرافیکی با کیفیت بالا برای ارتباط با کاربر ۴- حل مشکل صنعت در این حوزه اشاره کرد.

ادامه مطلب
طرح‌ های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه ایلام

طرح‌ های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه ایلام

طراحی واحد غشایی نانوفیلتراسیون و الکترودیالیز برای حذف ناخالصی های آمین در گردش پالایشگاه گاز این استان با هدف شیرین سازی گاز ترش، ناخالصی های آنیونی و کاتیونی و نیز محصولات جانبی حاصل از تخریب آمین، نمک های با پایداری حرارتی تولید می کنند، زیرا ناخالصی های بوجود آمده در داخل آمین باعث افت بازدهی فرایند جذب با ناخالصی ها و محصولات خوردگی فلزات آن شده و کثیف شدن تجهیزات را در پی خواهد داشت.

ادامه مطلب