آرشیو اخبار

امکان سنجی افزایش ظرفیت سازه استاگر و ریکلایمرکارخانه مگنتیت
امکان سنجی افزایش ظرفیت سازه استاگر و ریکلایمرکارخانه مگنتیت

امکان سنجی افزایش ظرفیت سازه استاگر و ریکلایمرکارخانه مگنتیت

در این پروژه امکان افزایش ظرفیت سازه استاکر کارخانه مگنتیت به بار ۲۲۰۰ تن بر ساعت و دلایل انحراف سازه ریکلایمر مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا هر دو سازه مورد بازرسی فنی قرار گرفته و تستهای غیر مخرب MT و UT برروی نواحی جوشکاری شده انجام گرفت. سپس اندازه گیری هایی برای خیز و انحراف هر دو سازه در محل کارخانه صورت پذیرفت. هر دو سازه بر اساس نقشه های فنی و بصورت دقیق و با جزئیات کامل مدلسازی شده اند و بارگذاری براساس استاندارد سازه های معلق اعمال گردیده است. در نهایت براساس تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده افزایش ظرفیت و انحراف سازه آنالیز گردید و پیشنهادات اجرایی به کارفرما ارائه گردید. به منظور انجام این پروژه نزدیک به ۶۰۰ نفر ساعت بازرسی فنی در محل مجتمع صورت گرفت و همچنین نزدیک به ۱۲۰۰ قطعه مدل سازی گردید.

ادامه مطلب
بررسی و مقایسه شرایط عملکرد آسیاهای خشک کارخانه مگنتیت با روش شبیه سازی و پایش وضعیت و تاثیر آن بر عملکرد تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
بررسی و مقایسه شرایط عملکرد آسیاهای خشک کارخانه مگنتیت با روش شبیه سازی و پایش وضعیت و تاثیر آن بر عملکرد تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

بررسی و مقایسه شرایط عملکرد آسیاهای خشک کارخانه مگنتیت با روش شبیه سازی و پایش وضعیت و تاثیر آن بر عملکرد تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

با توجه به یکسان بودن تجهیزات خطوط ۲،۱ و ۳ کارخانه مگنتیت )آسیا، کلاسیفایر، سیکلون ها، غبارگیر الکترواستاتیکی، داکت ها، فن ها و گرمکن هوا( و متفاوت بودن طرح آسترهای آسیا و طول داکت ها، عملکرد خطوط از لحاظ شرایط بهره وری متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی اختلاف خطوط با استفادها ز نرم افزارهای تخصصی به روش DEM و CFD و بهبود عملکرد آنها پرداخته شده است

ادامه مطلب
۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت
۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

ارتباط میان صنعت و دانشگاه موضوعی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آمارهای موجود در خصوص قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور خوشبختانه رشد این آمارها را نشان میدهد. در سالهای اخیر تفاهمنامههایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی امضا و همکاریهای خوبی آغاز شده است که نتیجهی آن واگذاری پروژههای تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور بوده است. اعضای هیئت علمی به عنوان مجری اصلی این پروژهها نقش تاثیرگذاری در به حرکت درآوردن چرخهی ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ایفا کردهاند. از طرف دیگر آمارهای حاصله نشان از کم بودن تعداد قراردادهای کلان دانشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها دارد. به عبارت دیگر هنوز هم از پتانسیل دانشگاهها بخوبی استفاده نشده است و میتوان انتظار رشد بسیار بیشتری را در آینده داشت. شناسایی و مستندسازی دستاوردهای ویژه و منحصر به فرد دانشگاهها در حوزه ارتباط با صنعت و دانشگاه در سالهای ۶۹ و ۶۹ ، توسعه و ساماندهی دورههای مهارتآموزی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در جهت افزایش توانایی فارغالتحصیلان و تسهیل در اشتغال آنها از جمله برنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه در سالهای اخیر بوده است. از سوی دیگر ساماندهی و توسعه قراردادهای کلان دانشگاهها و پژوهشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و همچنین آسیبشناسی مستمر مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی دانشگاهها در قراردادهای همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور و تلاش در جهت رفع آنها از طریق قوانین و راهکارهای مناسب گامهای مهمی بوده است که با همکاری دانشگاهها، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی صورت گرفته است. در این گزارش به صورت خلاصه اهم اقدامات صورت گرفته در راستای ارتباط با صنعت و جامعه تشریح شده و سپس آماری دقیق از قردادها و همکاریهای صورت گرفته میان صنعت و دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ارائه خواهد گردید.

ادامه مطلب
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

آمارهای موجود در خصوص اشتغال دانش آموختگان و تعداد دانشجویان کشور بیانگر ناکافی بودن نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. عوامل متعددی از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش تصدی گری دولت و نهادها، استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور، مدیریت همکاری های بین المللی و بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته منجر به حل این مشکل خواهد شد. بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته از وظایف نظام آموزشی کشور بوده و عوامل دیگر نیز می بایست مورد توجه نهادهای ذیربط قرارگیرد. چالش های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیلان را می توان ناشی از ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، عدم وجود مهارت های عمومی و شغلی، کمبود فرصت های تجربه عملی و عدم وجود آمار اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود زمینه های کاری در جامعه برشمرد. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرای برنامه های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، توسعه دوره های کارآموزی، همکاری در تدوین چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را در برنامه های خود قرار داد. در راستای اجرای برنامه های فوق تفاهم نامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای به منظور توسعه دوره های مهارتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، طراحی و تعریف دوره های مهارتی متناسب با سطح معلومات دانشجویان، توسعه مراکز جوار دانشگاه و جایگزینی دوره های مهارتی سازمان با دوره های کارآموزی دانشجویان تدوین و اجرایی گردید. همچنین به منظور تشویق دانشجویان به گذراندن دوره های مهارتی که به بهبود وضعیت اشتغال آن ها کمک خواهد کرد تفاهم نامه همکاری با ستاد کل نیرو های مسلح منعقد گردید تا مشمولانی که در دوران دانشجویی در دوره های مهارتی شرکت نمودند امتیاز خدمتی اخذ نمایند. پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۳۹۷ اجرا شد که بیش از ۸۰ دانشگاه آمار اشتغال فارغ التحصیلان خود را اخذ و ارسال نمودند. اقدامات بسیار خوبی نیز در راستای تدوین چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای صورت گرفته است. در گزارش حاضر که با هدف ارایه قسمتی از برنامه ها و اقدامات جاری و آتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری در خصوص توسعه دوره های مهارت افزایی تهیه شده است، وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برگزاری دوره های مهارت افزایی و تجربیات موجود آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها

طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها

ایجاد نظام اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ذی نفعان در رابطه با وضعیت اشتغال هر یک از رشته های دانشگاهی به منظور شفاف سازی و آگاهی بخشی و همچنین رصد آمار و اطلاعات در خصوص رشته های آموزشی می تواند در کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی موثر باشد. بدین منظور پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ در معاونت پژوهش و فناوری آغاز گردید و به منظور سهولت در ارسال و دریافت آمار و اطلاعات دانشگاه ها، بستر مناسبی در سامانه مپفا ایجاد گردیده است. بهر هبرداری از نتایج حاصله و تدوین برنام ههای مورد نیاز هر دانشگاه برای بهبود شرایط اشتغال دانش آموختگان، استفاده موثر از شبکه دانش آموختگان جهت بهبود همکاری های دانشگاه با جامعه و صنعت و همچنین ایجاد فرصت های شغلی و کارورزی برای دانشجویان از اهداف این برنامه است. در این برنامه دانشگاه ها به طور مستقل از طریق برقراری ارتباط با فارغ التحصیل به پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه خود می پردازند که این امر موجب ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه دانش آموختگان خواهد بود. از سوی دیگر با هماهنگی های به عمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه برنامه ریزی آموزش عالی با رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور بر اساس اطلاعات ثبتی، وضعیت کلی اشتغال دانش آموختگان را به تفکیک دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی و ... ترسیم می نماید. بررسی اطلاعات از هر دو روش می تواند تصویر شفاف تری از وضعیت اشتغال دانش آموختگان هر دانشگاه ارائه نماید. در گزارش حاضر که با هدف ارائه بخشی از برنامه ها و اقدامات جاری و برنامه های آتی معاونت پژوهش و فناوری در راستای پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی تهیه شده است، وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب
پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی
پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

بحث برداشت شن وماسه رودخانه ای، نه تنها در ایران بلکه در دنیا نیز به صورت یک موضوع پیچیده مطرح می باشد چرا که هنوز اصول و ضوابط علمی دقیقی در این زمینه تدوین نشده است. همین موضوع سبب شده که حتی وضع قوانین حقوقی در حفاظت از رودخانه ها، تا کنون به طور قابل توجه مؤثر نباشد. موضوع برداشت غیراصولی مصالح از رودخانه ها و جایگزینی شن و ماسه مورد استفاده در طرح های عمرانی از منابع بالقوه موجود در رودخانه ها بدون اثرات مخرب زیست محیطی و منابع قرضه خارج از بستر چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. در بسیاری از شهرهای استان خراسان جنوبی از یک سو بعلت افزایش جمعیت و روند رو به افزایش ساخت و ساز و پروژه های عمرانی، نیاز روزافزون به مصالح رودخانه ای )شن و ماسه( احساس می شود و از سوی دیگر، با توجه به خشکسالی های سالیان اخیر و عدم تولید معادل نیاز مصالح رودخانه ای توسط جریان روان آب در بستر قابل استحصال رودخانه، عملا ظرفیت برداشت شن و ماسه از درون مسیل ها و آبراهه های واقع در حریم شهرها که استحصال مصالح رودخانه ای از آنها صرفه اقتصادی دارد، خاتمه پذیرفته است. لذا شرکت آب منطقه ای، استانداری و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان جنوبی برای تامین مصالح شن و ماسه موردنیاز نیازمند ارائه راهکارهایی با صرفه اقتصادی هستند

ادامه مطلب
تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم
تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

مساله اصلی این پژوهش «فقدان شناسایی فرصت ها و ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری خارجی در شرایط پساتحریم » بوده است. مزایا و منافعی که سرمایه گذاری خارجی برای صنعت توسعه صنعتی دارد بر کسی پوشیده نیست. اثبات شده است در کشورهای در حال توسعه، بدون سرمایه گذاری خارجی، توسعه امکانپذیر نبوده و یا به کندی پیش می رود. این مهم با توجه به شرایط روز کشور از قبیل کمبود نقدینگی، فقدان تکنولوژی روز، و فرصت های که در شرایط پساتحریم به وجود می آید، نمود بیشتری پیدا می کند. تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی، شناسایی فرصت های موجود در این نواحی و ارائه راهکارهایی برای سرمایه پذیری و سرمایه گذاری، می تواند شرایط مطلوبی را پس از رفع تحریم ها برای طرفین ایجاد کرده و آمادگی آنها را برای این امر مهم در زمان متناسب افزایش دهد

ادامه مطلب
سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه یزد برگزار شد.
در سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها وپژوهشگاه های کشور مطرح شد؛ ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری‌های ارتباط با جامعه و صنعت

سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه یزد برگزار شد.

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی و ترویج الگوها و تجربیات موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاریها با جامعه و صنعت اقدام به جمع آوری و تدوین تجارب موفق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نموده است که در این راستا بیش از ۵۰ تجربه موفق دانشگاه‌ها دریافت گردید که از بین آن ۱۱ دانشگاه تجربیات موفق خود را در این نشست ارائه نموده‌اند. برخی از الگوهای ارائه شده در این نشست عبارت است از: احیای شرکت‌های غیرفعال و شکست خورده در استان توسط دانشگاه ارومیه. راه اندازی دفتر همکاری‌های مشترک شرکت فولاد مبارکه توسط دانشگاه اصفهان راه اندازی سامانه متمرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه توسط دانشگاه بیرجند طرح ملی بیست مهارت در بیست سالگی توسط دانشگاه خوارزمی راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان طرح ۵ روز تحصیل در دانشگاه و یکروز کار عملی در صنعت در طول ترم تحصیلی توسط دانشگاه باهنر کرمان کار پژوهی و تأسیس شرکت‌های فناور و کارآفرین توسط دانشگاه چمران اهواز ایجاد شورای صنعت و دانشگاه توسط دانشگاه گیلان جشنواره فرصت‌های شغلی صدف توسط دانشگاه ولایت ایرانشهر راه اندازی مرکز علم و کار توسط دانشگاه یزد تشکیل و افتتاح فازهای اول و دوم خانه صنعت و جامعه و همچنین تدوین و اجرایی نمودن آیین نامه گرنت ویژه تشویقی هیأت علمی توسط دانشگاه شیراز لازم به ذکر است در ادامه نشست ۳ کارگروه تخصصی "فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت"، "مسائل و مشکلات حقوقی قراردادهای ارتباط با صنعت" و " ساختارهای مشاور شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها" تشکیل و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نظرات خود را در مورد موضوعات فوق بیان فرمودند.

ادامه مطلب