اخبار - آرشیو

از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم صورت می‌گیرد؛ حمایت از پژوهش‌های ملی و بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و پیامـدهای اقتصادی و اجتماعی شـیوع آن
از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم صورت می‌گیرد؛ حمایت از پژوهش‌های ملی و بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و پیامـدهای اقتصادی و اجتماعی شـیوع آن

از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم صورت می‌گیرد؛ حمایت از پژوهش‌های ملی و بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و پیامـدهای اقتصادی و اجتماعی شـیوع آن

ادامه مطلب
مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم در گفتگو با دانشجو:  تعداد قرارداد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها باید با میزان مقالاتشان همخوانی داشته باشد
مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم در گفتگو با دانشجو: تعداد قرارداد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها باید با میزان مقالاتشان همخوانی داشته باشد

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم در گفتگو با دانشجو: تعداد قرارداد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها باید با میزان مقالاتشان همخوانی داشته باشد

ادامه مطلب