اخبار

دبیرخانه دائمی ارتباط علوم انسانی و صنعت، در حاشیه همایش سراسری «برنامه‌ریزی زبان در ایران»، با حضور دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل این پژوهشگاه افتتاح شد.
نخستین دبیرخانه دائمی ارتباط علوم انسانی و صنعت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افتتاح شد

دبیرخانه دائمی ارتباط علوم انسانی و صنعت، در حاشیه همایش سراسری «برنامه‌ریزی زبان در ایران»، با حضور دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل این پژوهشگاه افتتاح شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر برومند در این آیین با بیان اینکه لازم است پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مراکز صنعتی حضور یابد و از نزدیک با مشکلات و نیازهای آنها آْشنا شود اظهار داشت: این حضور و گفت‌وگو می‌تواند باعث افزایش تعامل و آگاهی آنها از توانایی‌های حوزه علوم انسانی شود تا در آینده، اهالی صنعت بیش از پیش برای حل مشکلات خود به علوم انسانی و پژوهشگران و دانشمندان این حوزه مراجعه کنند. دکتر قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز با اشاره به برگزاری باشکوه همایش‌های ملی متعدد در این حوزه و به‌ویژه همایش «ارتباط علوم انسانی و صنعت» در سال گذشته، نشست‌ها و فعالیت‌های مداوم و پیگیرانه پژوهشگاه در این زمینه، به ویژه رونق تولید، گفت: پژوهشگاه در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب قدم‌های بزرگی برداشته است و طرح‌های مهمی را در دست اقدام دارد تا نیازهای مراکز صنعتی در زمینه تعامل با علوم انسانی را برطرف کند.

ادامه مطلب
تجارب و الگوهای موفق دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت
تجارب و الگوهای موفق دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

طی سا لهای اخیر انتظارات گسترد های در خصوص تعامل و ارتباط فعالی تهای پژوهشی با نیا زها و اولوی تهای کشور مطرح شده است. خوشبختانه در این راستا دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور نیز اقدامات مناسبی را آغاز کرد ه اند ....

ادامه مطلب
سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت
سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

شرط توسعه پایدار و همه جانبه در تمام عرصه های اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی استفاده از توان علمی صاحبان اندیشه و دانش است. در این راستا یکی از اقدامات مهم و اساسی فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بین مراکز آموزش عالی و دانشگاهی با دستگاههای اجرایی،سازمانهای دولتی و خصوصی و صنایع خواهد بود......

ادامه مطلب
سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

طی سال های اخیر انتظارات گسترده ای در خصوص تعامل و ارتباط فعالیت های پژوهشی با نیاز ها و اولویت های کشور مطرح شده است. خوشبختانه در این راستا دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور نیز اقدامات مناسبی را آغاز و برنامه ها و الگوهای مفیدی در جهت توسعه قرادادهای صنعتی، بهبود دوره های کارآموزی ، اشتغال فارغ التحصیلان، کمک به رفع چالشهای ملی و موارد مشابه تعریف و اجرا نموده اند......

ادامه مطلب
دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور تهران ۴ دی ۹۷

دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور تهران ۴ دی ۹۷

دراسناد بالادستی تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور، بر ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز تاکید شده است. زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت سه عامل تسهیل کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش، شناخته می شود......

ادامه مطلب
طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور- سال ۱۳۹۷

طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

نقش پژوهش و فناوری در توسعه جوامع هر روز بیشتر می شود و با توجه به نقش آفرینی دانشگاه ها و صنایع در این موضوع، لزوم ارتباط آن ها با صنایع و دستگاه های اجرایی در سال های اخیر بیش از پیش پررنگ شده است.....

ادامه مطلب
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها

طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها

ایجاد نظام اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ذی نفعان در رابطه با وضعیت اشتغال هر یک از رشته های دانشگاهی به منظور شفاف سازی و آگاهی بخشی و همچنین رصد آمار و اطلاعات در خصوص رشته های آموزشی می تواند در کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی موثر باشد. بدین منظور پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ در معاونت پژوهش و فناوری آغاز گردید.....

ادامه مطلب
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

در شرایط متعارف اقتصادی یکی از دلایل بیکاری و مهم تر از آن پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار، کمبود صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز دانش آموختگان است. ارتقای کیفیت آموزش؛ روزآمدسازی برنامه های درسی؛ تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سایر فضاهای یادگیری که به جنبه عملی آموزش مربوط است؛ سازماندهی اجرای کارآموزی، کارورزی و بخش های کاربردی.......

ادامه مطلب
قراردادهای دانشگاه و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه
قراردادهای دانشگاه و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

قراردادهای دانشگاه و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

شرط توسعه پایدار و همه جانبه در تمام عرص ههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده از توان علمی صاحبان اندیشه و دانش است. در این راستا یکی از اقدامات مهم و اساسی فراهم کردن ارتباط تنگاتنگ بین مراکز آموزش عالی و دانشگاهی با دستگا ههای اجرایی، سازما نهای دولتی و خصوصی و صنایع خواهد بود. موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت .......

ادامه مطلب
تشریح برخی نکات در خصوص آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

تشریح برخی نکات در خصوص آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

با توجه به اهمیت و نقش این طرح در گسترش همکاری¬ها و تعامل بین مراکز علمی و مراکز اجرایی کشور، ضروری است دانشگاه¬ها وپژوهشگاه¬ها کشور از این فرصت حداکثر بهره¬برداری را نموده و نتایج اجرای طرح بتواند به افزایش همکاری¬های دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬های کشور با جامعه و صنعت منجر شود. بر این اساس مناسب است دانشگاه¬ها و پژوهشگاه¬های کشور نسبت به شناخت مخاطبین و سازمان¬های اصلی ذیربط اقدام نموده و سعی نمایند اعضای هیات علمی آن¬ها با حضور موثر در مراکز فوق و بررسی¬ جامع مسایل و مشکلات اجرایی و همچنین مدون¬سازی نیازها و مشکلات امکان پاسخگویی به نیازها را در دراز مدت فراهم آورده و فعالیت¬ها آموزشی و پژوهشی خود را هدفمند نمایند. طبیعتا این روند موجب هدایت فعالیت¬هایی پژوهشی به سمت برطرف کردن نیازهای صنعت و جامعه شده و بدنبال آن توسعه ارتباطات فی ما بین خواهد گردید. دانشگاه¬هایی که از این فرصت¬ با برنامه دقیق و جامع بهره-برداری نمایند می¬توانند به سرعت شبکه شرکت¬ها و مراکز اجرایی همکار خود را تشیکل داده و بتدریج اعضای هیات علمی آنها در راستای حل مشکلات و مسایل اجرایی با شبکه فوق همکاری¬های دراز مدت را شکل دهند. بر این اساس و با توجه به این¬که استان¬ها و مناطق مختلف کشور دارای مسایل و مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی و صنعتی هستند، دانشگاه¬ها می¬توانند با توجه به رسالت اجتماعی خود مراکز و سازمان¬های ذیربط را شناسایی و هماهنگی¬های لازم را جهت حضور اعضاء هیأت علمی در آنجا را برنامه¬ریزی نمایند. در ادامه به برخی از سوالات دانشگاه¬ها و موسسات پژوهشی که در خصوص آیین نامه فرصت مطالعاتی مطرح شده پاسخ داده می¬شود.

ادامه مطلب
دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تأکید کرد: اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت؛ گامی در جهت ارتقای بهره‌وری و رونق تولید ملی است.
اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت؛ گامی در جهت ارتقای بهره‌وری و رونق تولید ملی

دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تأکید کرد: اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت؛ گامی در جهت ارتقای بهره‌وری و رونق تولید ملی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر برومند در این خصوص اظهار داشت: فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندی‌ها و مهارت ایشان در جهت انتقال یافته‌های پژوهشی و کسب دانش بومی فراهم می‌سازد. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: در این راستا و برای تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با جامعه و صنعت در همه حوزه‌های علمی و همچنین عملیاتی کردن یافته‌های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنها با نیازهای واقعی صنعت و جامعه، آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت تصویب و ابلاغ گردید. به گفته دکتر برومند، در این شیوه‌نامه از سال ۱۳۹۸ گذراندن دوره فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی پیمانی و رسمی آزمایشی الزامی و اعضای هیئت علمی رسمی نیز با گذراندن این دوره از مزایای تشویقی آن بهره‌مند خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: ضروری است دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در راستای اجرای آن، اقداماتی از جمله: تدوین و تصویب روند اجرای دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت براساس حوزه‌های تخصصی در جهت بهره‌گیری مناسب از دوره فرصت مطالعاتی و هماهنگی با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری در صورت نیاز را برنامه‌ریزی و اجرا نمایند. دکتر برومند تصریح کرد: همچنین مناسب است وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز فرهنگی و خدماتی کشور جهت بهره‌مندی موثر از این فرصت، اقداماتی چون: تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی یا شیوه‌نامه در زیر مجموعه‌های تابعه جهت بهره‌گیری مناسب از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی، اعلام آمادگی مراکز و مجموعه‌های علاقه‌مند با ذکر تخصص و تعداد اعضای هیئت علمی مورد نیاز و فراهم آوردن شرایط کار و تسهیلات مناسب جهت اعضای هیئت علمی، متناسب با زمینه تخصصی موضوع مورد نظر برای عضو هیئت علمی در طول مدت دوره را برنامه‌ریزی و اجرایی کنند. گفتنی است طی چند ماه گذشته تفاهمنامه‌های همکاری با وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت از محیط زیست جهت اجرای مناسب فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی منعقد گردیده است. همچنین با دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی کشور هماهنگیهای اولیه صورت پذیرفته است.

ادامه مطلب
چهارمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور مورخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار می شود.

چهارمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور مورخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار می شود.

اجرای دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت، بررسی وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، ایجاد ساختارهای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها، روش ها و الگوهای همکاری و هم افزایی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور و نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در رفع بحران های کشور (از قبیل سیل، زلزله و...) از جمله محورهای این نشست می باشد.

ادامه مطلب
امکان سنجی افزایش ظرفیت سازه استاگر و ریکلایمرکارخانه مگنتیت
امکان سنجی افزایش ظرفیت سازه استاگر و ریکلایمرکارخانه مگنتیت

امکان سنجی افزایش ظرفیت سازه استاگر و ریکلایمرکارخانه مگنتیت

در این پروژه امکان افزایش ظرفیت سازه استاکر کارخانه مگنتیت به بار ۲۲۰۰ تن بر ساعت و دلایل انحراف سازه ریکلایمر مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا هر دو سازه مورد بازرسی فنی قرار گرفته و تستهای غیر مخرب MT و UT برروی نواحی جوشکاری شده انجام گرفت. سپس اندازه گیری هایی برای خیز و انحراف هر دو سازه در محل کارخانه صورت پذیرفت. هر دو سازه بر اساس نقشه های فنی و بصورت دقیق و با جزئیات کامل مدلسازی شده اند و بارگذاری براساس استاندارد سازه های معلق اعمال گردیده است. در نهایت براساس تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده افزایش ظرفیت و انحراف سازه آنالیز گردید و پیشنهادات اجرایی به کارفرما ارائه گردید. به منظور انجام این پروژه نزدیک به ۶۰۰ نفر ساعت بازرسی فنی در محل مجتمع صورت گرفت و همچنین نزدیک به ۱۲۰۰ قطعه مدل سازی گردید.

ادامه مطلب
بررسی و مقایسه شرایط عملکرد آسیاهای خشک کارخانه مگنتیت با روش شبیه سازی و پایش وضعیت و تاثیر آن بر عملکرد تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
بررسی و مقایسه شرایط عملکرد آسیاهای خشک کارخانه مگنتیت با روش شبیه سازی و پایش وضعیت و تاثیر آن بر عملکرد تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

بررسی و مقایسه شرایط عملکرد آسیاهای خشک کارخانه مگنتیت با روش شبیه سازی و پایش وضعیت و تاثیر آن بر عملکرد تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

با توجه به یکسان بودن تجهیزات خطوط ۲،۱ و ۳ کارخانه مگنتیت )آسیا، کلاسیفایر، سیکلون ها، غبارگیر الکترواستاتیکی، داکت ها، فن ها و گرمکن هوا( و متفاوت بودن طرح آسترهای آسیا و طول داکت ها، عملکرد خطوط از لحاظ شرایط بهره وری متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی اختلاف خطوط با استفادها ز نرم افزارهای تخصصی به روش DEM و CFD و بهبود عملکرد آنها پرداخته شده است

ادامه مطلب
۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت
۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

ارتباط میان صنعت و دانشگاه موضوعی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آمارهای موجود در خصوص قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور خوشبختانه رشد این آمارها را نشان میدهد. در سالهای اخیر تفاهمنامههایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی امضا و همکاریهای خوبی آغاز شده است که نتیجهی آن واگذاری پروژههای تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور بوده است. اعضای هیئت علمی به عنوان مجری اصلی این پروژهها نقش تاثیرگذاری در به حرکت درآوردن چرخهی ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ایفا کردهاند. از طرف دیگر آمارهای حاصله نشان از کم بودن تعداد قراردادهای کلان دانشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها دارد. به عبارت دیگر هنوز هم از پتانسیل دانشگاهها بخوبی استفاده نشده است و میتوان انتظار رشد بسیار بیشتری را در آینده داشت. شناسایی و مستندسازی دستاوردهای ویژه و منحصر به فرد دانشگاهها در حوزه ارتباط با صنعت و دانشگاه در سالهای ۶۹ و ۶۹ ، توسعه و ساماندهی دورههای مهارتآموزی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در جهت افزایش توانایی فارغالتحصیلان و تسهیل در اشتغال آنها از جمله برنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه در سالهای اخیر بوده است. از سوی دیگر ساماندهی و توسعه قراردادهای کلان دانشگاهها و پژوهشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و همچنین آسیبشناسی مستمر مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی دانشگاهها در قراردادهای همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور و تلاش در جهت رفع آنها از طریق قوانین و راهکارهای مناسب گامهای مهمی بوده است که با همکاری دانشگاهها، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی صورت گرفته است. در این گزارش به صورت خلاصه اهم اقدامات صورت گرفته در راستای ارتباط با صنعت و جامعه تشریح شده و سپس آماری دقیق از قردادها و همکاریهای صورت گرفته میان صنعت و دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ارائه خواهد گردید.

ادامه مطلب
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

آمارهای موجود در خصوص اشتغال دانش آموختگان و تعداد دانشجویان کشور بیانگر ناکافی بودن نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. عوامل متعددی از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش تصدی گری دولت و نهادها، استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور، مدیریت همکاری های بین المللی و بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته منجر به حل این مشکل خواهد شد. بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته از وظایف نظام آموزشی کشور بوده و عوامل دیگر نیز می بایست مورد توجه نهادهای ذیربط قرارگیرد. چالش های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیلان را می توان ناشی از ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، عدم وجود مهارت های عمومی و شغلی، کمبود فرصت های تجربه عملی و عدم وجود آمار اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود زمینه های کاری در جامعه برشمرد. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرای برنامه های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، توسعه دوره های کارآموزی، همکاری در تدوین چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را در برنامه های خود قرار داد. در راستای اجرای برنامه های فوق تفاهم نامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای به منظور توسعه دوره های مهارتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، طراحی و تعریف دوره های مهارتی متناسب با سطح معلومات دانشجویان، توسعه مراکز جوار دانشگاه و جایگزینی دوره های مهارتی سازمان با دوره های کارآموزی دانشجویان تدوین و اجرایی گردید. همچنین به منظور تشویق دانشجویان به گذراندن دوره های مهارتی که به بهبود وضعیت اشتغال آن ها کمک خواهد کرد تفاهم نامه همکاری با ستاد کل نیرو های مسلح منعقد گردید تا مشمولانی که در دوران دانشجویی در دوره های مهارتی شرکت نمودند امتیاز خدمتی اخذ نمایند. پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۳۹۷ اجرا شد که بیش از ۸۰ دانشگاه آمار اشتغال فارغ التحصیلان خود را اخذ و ارسال نمودند. اقدامات بسیار خوبی نیز در راستای تدوین چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای صورت گرفته است. در گزارش حاضر که با هدف ارایه قسمتی از برنامه ها و اقدامات جاری و آتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری در خصوص توسعه دوره های مهارت افزایی تهیه شده است، وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برگزاری دوره های مهارت افزایی و تجربیات موجود آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها

طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها

ایجاد نظام اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ذی نفعان در رابطه با وضعیت اشتغال هر یک از رشته های دانشگاهی به منظور شفاف سازی و آگاهی بخشی و همچنین رصد آمار و اطلاعات در خصوص رشته های آموزشی می تواند در کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی موثر باشد. بدین منظور پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ در معاونت پژوهش و فناوری آغاز گردید و به منظور سهولت در ارسال و دریافت آمار و اطلاعات دانشگاه ها، بستر مناسبی در سامانه مپفا ایجاد گردیده است. بهر هبرداری از نتایج حاصله و تدوین برنام ههای مورد نیاز هر دانشگاه برای بهبود شرایط اشتغال دانش آموختگان، استفاده موثر از شبکه دانش آموختگان جهت بهبود همکاری های دانشگاه با جامعه و صنعت و همچنین ایجاد فرصت های شغلی و کارورزی برای دانشجویان از اهداف این برنامه است. در این برنامه دانشگاه ها به طور مستقل از طریق برقراری ارتباط با فارغ التحصیل به پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه خود می پردازند که این امر موجب ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه دانش آموختگان خواهد بود. از سوی دیگر با هماهنگی های به عمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه برنامه ریزی آموزش عالی با رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور بر اساس اطلاعات ثبتی، وضعیت کلی اشتغال دانش آموختگان را به تفکیک دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی و ... ترسیم می نماید. بررسی اطلاعات از هر دو روش می تواند تصویر شفاف تری از وضعیت اشتغال دانش آموختگان هر دانشگاه ارائه نماید. در گزارش حاضر که با هدف ارائه بخشی از برنامه ها و اقدامات جاری و برنامه های آتی معاونت پژوهش و فناوری در راستای پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی تهیه شده است، وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب
پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی
پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

بحث برداشت شن وماسه رودخانه ای، نه تنها در ایران بلکه در دنیا نیز به صورت یک موضوع پیچیده مطرح می باشد چرا که هنوز اصول و ضوابط علمی دقیقی در این زمینه تدوین نشده است. همین موضوع سبب شده که حتی وضع قوانین حقوقی در حفاظت از رودخانه ها، تا کنون به طور قابل توجه مؤثر نباشد. موضوع برداشت غیراصولی مصالح از رودخانه ها و جایگزینی شن و ماسه مورد استفاده در طرح های عمرانی از منابع بالقوه موجود در رودخانه ها بدون اثرات مخرب زیست محیطی و منابع قرضه خارج از بستر چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. در بسیاری از شهرهای استان خراسان جنوبی از یک سو بعلت افزایش جمعیت و روند رو به افزایش ساخت و ساز و پروژه های عمرانی، نیاز روزافزون به مصالح رودخانه ای )شن و ماسه( احساس می شود و از سوی دیگر، با توجه به خشکسالی های سالیان اخیر و عدم تولید معادل نیاز مصالح رودخانه ای توسط جریان روان آب در بستر قابل استحصال رودخانه، عملا ظرفیت برداشت شن و ماسه از درون مسیل ها و آبراهه های واقع در حریم شهرها که استحصال مصالح رودخانه ای از آنها صرفه اقتصادی دارد، خاتمه پذیرفته است. لذا شرکت آب منطقه ای، استانداری و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان جنوبی برای تامین مصالح شن و ماسه موردنیاز نیازمند ارائه راهکارهایی با صرفه اقتصادی هستند

ادامه مطلب
تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم
تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

مساله اصلی این پژوهش «فقدان شناسایی فرصت ها و ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری خارجی در شرایط پساتحریم » بوده است. مزایا و منافعی که سرمایه گذاری خارجی برای صنعت توسعه صنعتی دارد بر کسی پوشیده نیست. اثبات شده است در کشورهای در حال توسعه، بدون سرمایه گذاری خارجی، توسعه امکانپذیر نبوده و یا به کندی پیش می رود. این مهم با توجه به شرایط روز کشور از قبیل کمبود نقدینگی، فقدان تکنولوژی روز، و فرصت های که در شرایط پساتحریم به وجود می آید، نمود بیشتری پیدا می کند. تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی، شناسایی فرصت های موجود در این نواحی و ارائه راهکارهایی برای سرمایه پذیری و سرمایه گذاری، می تواند شرایط مطلوبی را پس از رفع تحریم ها برای طرفین ایجاد کرده و آمادگی آنها را برای این امر مهم در زمان متناسب افزایش دهد

ادامه مطلب
سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه یزد برگزار شد.
در سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها وپژوهشگاه های کشور مطرح شد؛ ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری‌های ارتباط با جامعه و صنعت

سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه یزد برگزار شد.

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی و ترویج الگوها و تجربیات موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاریها با جامعه و صنعت اقدام به جمع آوری و تدوین تجارب موفق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نموده است که در این راستا بیش از ۵۰ تجربه موفق دانشگاه‌ها دریافت گردید که از بین آن ۱۱ دانشگاه تجربیات موفق خود را در این نشست ارائه نموده‌اند. برخی از الگوهای ارائه شده در این نشست عبارت است از: احیای شرکت‌های غیرفعال و شکست خورده در استان توسط دانشگاه ارومیه. راه اندازی دفتر همکاری‌های مشترک شرکت فولاد مبارکه توسط دانشگاه اصفهان راه اندازی سامانه متمرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه توسط دانشگاه بیرجند طرح ملی بیست مهارت در بیست سالگی توسط دانشگاه خوارزمی راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان طرح ۵ روز تحصیل در دانشگاه و یکروز کار عملی در صنعت در طول ترم تحصیلی توسط دانشگاه باهنر کرمان کار پژوهی و تأسیس شرکت‌های فناور و کارآفرین توسط دانشگاه چمران اهواز ایجاد شورای صنعت و دانشگاه توسط دانشگاه گیلان جشنواره فرصت‌های شغلی صدف توسط دانشگاه ولایت ایرانشهر راه اندازی مرکز علم و کار توسط دانشگاه یزد تشکیل و افتتاح فازهای اول و دوم خانه صنعت و جامعه و همچنین تدوین و اجرایی نمودن آیین نامه گرنت ویژه تشویقی هیأت علمی توسط دانشگاه شیراز لازم به ذکر است در ادامه نشست ۳ کارگروه تخصصی "فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت"، "مسائل و مشکلات حقوقی قراردادهای ارتباط با صنعت" و " ساختارهای مشاور شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها" تشکیل و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نظرات خود را در مورد موضوعات فوق بیان فرمودند.

ادامه مطلب
تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی
تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

مطالعه وضع موجود استان خراسان جنوبی از نظر منابع طبیعی، اقلیم، آب، جمعیت، سکونت گاه ها، سازمان فضایی، فراسنج های اقتصادی، محیط زیست، کشاورزی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی- امنیتی و صنعت بمنظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها و ارایه راهکارهای علمی اجرایی برای رسیدن به توسعه پایدار و استانی تاب آور

ادامه مطلب
بررسی و ارائه راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی
طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور- سال ۱۳۹۷

بررسی و ارائه راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی

در راستای ارتقاء سطح آگاهی افراد نسبت به حقوق و تکالیف خانواده، اهمیت دادن به نهاد خانواده و تحکیم جایگاه با ارزش آن بر اساس باورهای دینی و بومی، شناسایی آسیب اجتماعی در سطح استان، درک صحیح نیازها، احساسات، افکار و مشکلات افراد و کاربرد واکنش های مناسب و دقیق فراخور مسئله و شناسایی نیازهای آموزشی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ادامه مطلب
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون
باید با هم‌اندیشی و هم‌فکری به سمت ارتقای کیفیت در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی حرکت کنیم

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون زمان آن است که همگان با هم‌اندیشی و همفکری به سمت ارتقای کیفیت در همه حوزه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی حرکت کنیم.

ادامه مطلب
نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

در راستای ایجاد فرصتی مناسب جهت حضور دانشجویان در محیط های صنعتی، تجاری و خدماتی جامعه و آشنایی بیشتر آنان با محیط واقعی کار، نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۶ در سالن جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
طرح‌ صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه بوعلی سینا همدان

طراحی و ساخت نرم افزارهای شبیه سازی امواج الکترومغناطیسی در برخورد با اشیاء بزرگ/خیلی بزرگ در مقایسه با طول موج برای ساخت تمامی تجهیزات در این حوزه ضروری است. در این قرارداد یک نرم افزار الکترومغناطیسی بر پایه روش ممان برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام بز

از دستاوردهای ویژه این طرح می توان به مواردی از قبیل: ۱- محاسبه سطح مقطع راداری اجسام بزرگ / خیلی بزرگ در مقایسه با طول موج که امکان شبیه سازی آنها با نرم افزارهای تجاری و کامپیوترهای متداول وجود ندارد .۲- افزایش چند برابری سرعت محاسبات نسبت به نرم افزارهای تجاری متداول مانند ۳- محیط گرافیکی با کیفیت بالا برای ارتباط با کاربر ۴- حل مشکل صنعت در این حوزه اشاره کرد.

ادامه مطلب
طرح‌ های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه ایلام

طرح‌ های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه ایلام

طراحی واحد غشایی نانوفیلتراسیون و الکترودیالیز برای حذف ناخالصی های آمین در گردش پالایشگاه گاز این استان با هدف شیرین سازی گاز ترش، ناخالصی های آنیونی و کاتیونی و نیز محصولات جانبی حاصل از تخریب آمین، نمک های با پایداری حرارتی تولید می کنند، زیرا ناخالصی های بوجود آمده در داخل آمین باعث افت بازدهی فرایند جذب با ناخالصی ها و محصولات خوردگی فلزات آن شده و کثیف شدن تجهیزات را در پی خواهد داشت.

ادامه مطلب
معرفی قراردادهای برتر همکاری مشترک دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در نمایشگاه هفته پژوهش
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خبر داد؛

معرفی قراردادهای برتر همکاری مشترک دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در نمایشگاه هفته پژوهش

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همزمان با برگزاری دومین نشست سالانه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در تاریخ ۴ دی ماه ۹۷ ، قراردادهای برتر همکاری مشترک دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی معرفی و از مجریان آنها تجلیل می شود.

ادامه مطلب
لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست محیطی
دکتر برومند در نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های منطقه شش کشور تأکید کرد؛

لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست محیطی

دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه شش کشور که به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، بر لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست محیطی تأکید کرد.

ادامه مطلب