مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید:۲۳۲۱
مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

آمارهای موجود در خصوص اشتغال دانش آموختگان و تعداد دانشجویان کشور بیانگر نامناسب بودن نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی می‌باشد. عوامل متعددی از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش تصدی گری دولت و نهادها، استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور، مدیریت همکاری‌های بین المللی و بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته منجر به حل این مشکل خواهد شد. بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته از وظایف نظام آموزشی کشور بوده و عوامل دیگر نیز می‌بایست مورد توجه نهادهای ذی ربط قرارگیرد.
چالش‌های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیلان را می‌تواند ناشی از ناهمخوانی برنامه‌ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، عدم وجود مهارت‌های عمومی و شغلی، کمبود فرصت‌های تجربه عملی و عدم وجود آمار اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود زمینه‌های کاری در جامعه برشمرد. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرای برنامه‌های مهارت افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، توسعه دوره‌های کارآموزی، همکاری در تدوین چارچوب نظام صلاحیتحرفه ای و رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را در برنامه‌های خود قرار داد. برخی از اهداف برگزاری و ساماندهی دوره‌های مهارت افزایی به شرح ذیل می‌باشد:
- ارتقای توانمندی‌های مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان نیروی ماهر و مورد نیاز بازار کار کشور
- توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار از طریق همکاری با دستگاه‌های اجرایی
- سازماندهی برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی در دانشگاه و هم افزایی ظرفیت‌های موجود
بر اساس پایش صورت گرفته، مطابق اطلاعات دریافتی از حدود ۷۰ دانشگاه‌، تعداد دوره برگزار شده در سال ۹۹، ۶۰۸۶ و تعداد شرکت کنندگان در این دوره ۱۹۸۱۴۱ نفر بوده است. تعداد دوره‌های برگزار شده با مشارکت واحدهای صنعتی نیز در این سال ۵۸۲ مورد بوده است. تعداد دوره‌های تخصصی برگزار شده ۳۷۹۸ و تعداد دوره‌های عمومی برگزار شده ۲۲۸۸ بوده است.

۱. میانگین دوره‌های مهارت‌افزایی برگزار شده در هر دانشگاه

۲. میانگین تعداد شرکت کنندگان در هر دانشگاه


گزارش مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (سال ۹۹)


گزارش مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (سال ۹۸)