مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید:۷۱۰
مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

آمارهای موجود در خصوص اشتغال دانش آموختگان و تعداد دانشجویان کشور بیانگر نامناسب بودن نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. عوامل متعددی از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش تصدی گری دولت و نهادها، استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور، مدیریت همکاری های بین المللی و بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته منجر به حل این مشکل خواهد شد. بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته از وظایف نظام آموزشی کشور بوده و عوامل دیگر نیز می بایست مورد توجه نهادهای ذی ربط قرارگیرد.
چالش های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیلان را می تواند ناشی از ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، عدم وجود مهارت های عمومی و شغلی، کمبود فرصت های تجربه عملی و عدم وجود آمار اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود زمینه های کاری در جامعه برشمرد. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرای برنامه های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، توسعه دوره های کارآموزی، همکاری در تدوین چارچوب نظام صلاحیتحرفه ای و رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را در برنامه های خود قرار داد. برخی از اهداف برگزاری و ساماندهی دوره های مهارت افزایی به شرح ذیل می باشد:
- ارتقای توانمندی های مهارت های شغلی و حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان نیروی ماهر و مورد نیاز بازار کار کشور
- توسعه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار از طریق همکاری با دستگاه های اجرایی
- سازماندهی برگزاری دوره های آموزش مهارتی در دانشگاه و هم افزایی ظرفیت های موجود
بر اساس پایش صورت گرفته، مطابق اطلاعات دریافتی از ۶۰ دانشگاه، تعداد دوره برگزار شده در سال ۹۸ ۴۵۵۱ و تعداد شرکت کنندگان در این دوره ۱۳۲۴۶۴ نفر بوده است. تعداد دوره‌های برگزار شده با مشارکت واحدهای صنعتی نیز در این سال ۲۰۰ مورد بوده است. به طور متوسط، میانگین تعداد شرکت‌کنندگان دوره‌های مهارت‌‌افزایی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۷۲ درصد رشد نشان می‌دهد. در بخش تعداد دوره‌های برگزار شده نیز این رشد، ۷۰ درصد بوده است.

میانگین تعداد دوره های برگزار شده به تعداد دانشگاه ها در سال های ۹۶ الی ۹۸

میانگین تعداد شرکت کنندگان در دوره ها به تعداد دانشگاه ها در سال های ۹۶ الی ۹۸


گزارش مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (پیوست)