امریه سربازی

تعداد بازدید:۲۶۵

‌‌‌‌‌‌‌

امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین دانشگاهها با جامعه و صنعت یکی از نیازهای اساسی کشور بوده و این مهم تاثیرات جدی بر هدفمند بودن آموزشها و اشتغال دانش آموختگان خواهد داشت. بر این اساس و در راستای تحقق سیاست های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و تکالیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه همکاری مشترک با ستاد کل نیرو های مسلح با اهداف ارتقاء توانمندی‌های مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای مشمولین دانشآموخته دانشگاهی، بهرهمندی از دانش آموختگان دارای مهارت به عنوان کارکنان وظیفه مامور در مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری در مورخ ۱۴/‏۱۲/‏۹۶‬ امضا گردید. بر اساس تفاهم‌نامه فوق، خوشبختانه در تاریخ ۰۲/‏۰۵/‏۹۸‬ طرح بکارگیری تعدادی از مشمولین بصورت کارکنان وظیفه مامور مورد تایید قرار گرفت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن آغاز شد.
بر اساس سهمیه اختصاص داده شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، طرح توزیع نیروهای امریه برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تهیه گردید. به منظور ساماندهی فرآیند جذب سامانه amriye.msrt.ir در وزارت عتف ایجاد و فرآیند جذب برای اعزام‌های ۱/۱۰/۹۸، ۱/۱۲/۹۸، ۱/۲/۹۹، از طریق این سامانه انجام گردید. در مجموع سه اعزام گذشته ۱۲۳ دانش‌آموخته دانشگاهی در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری جذب شده‌‌اند. تاکنون ۴۹ دانشگاه و موسسه پژوهشی و فناوری از این سهمیه‌ها استفاده نمودند.
 

فرآیند جذب به شرح شکل زیر است:

‌‌‌‌‌