همکاری مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها

تعداد بازدید:۲۴۱۶
  • حوزه فعالیت

این بخش با هدف افزایش تعاملات و توسعه همکاری‌ها با سایر بازیگران و ذی‌نفعان کلیدی توسعه علم و فناوری در کشور به دنبال بهبود ارتباط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با صنعت و جامعه خواهد بود. همچنین به دنبال پیگیری، انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری با سایر وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در راستای تسهیل‌گری توسعه روابط دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی با جامعه و صنعت نیز خواهد بود.


  • برنامه‌های جاری

- تدوین برنامه‌های عملیاتی به منظور اجرای صحیح و هدفمند تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با سایر نهادها
- شبکه‌سازی و توسعه روابط و تعاملات با سایر دستگاه‌های همکار به ویژه وزارت نفت، وزارت دفاع، وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست.
- طرح‌ریزی تدوین آئین‌نامه حضور محققین و پژوهشگران در بنگاه‌های بزرگ و صنایع کلیدی کشور
- پیگیری، تصویب و اجرای طرح حضور محققین در صنعت


  • برنامه‌های پیشنهادی

- نگاشت نهادی بازیگران و ذی‌نفعان کلیدی توسعه روابط مراکز علمی با جامعه و صنعت
- طراحی اکوسیستم توسعه روابط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با جامعه و صنعت


  • اولویت و اقدامات ضروری

- شناسایی و بررسی تفاهم نامه‌ها و قراردادهای همکاری منعقد شده میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و استخراج بندهای مربوطه
- تهیه نقشه راه و تعیین مسیر و آئین‌نامه اجرایی برای هریک از بندهای مربوطه
- پیگیری و اجرایی‌سازی برنامه عملیاتی تهیه شده