طرح تحول در همکاری های دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت

تعداد بازدید:۳۱۶۲
طرح تحول در همکاری های دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت

توسعه کشور نیازمند حضور و مشارکت مراکز پژوهشی و فناوری در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و فرهنگی مورد نیاز است. در چند دهه اخیر رشد کمی و کیفی بسیار خوبی در تمامی حوزه‌های علمی کشور صورت گرفته زیرساخت دانشی خوبی فراهم گردیده است. از سوی دیگر به لحاظ شرایط خاص کشور و مسایل مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، نیازهای گسترده‌ای برای مشارکت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور ایجاد شده است. بر این اساس لازم است طی یک برنامه جامع با لحاظ نمودن شرایط کشور، برنامه‌ها و اقدامات مناسبی برای حضور و مشارکت موثر و مفید دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز فناوری کشور برای توسعه و بهبود شرایط کشور فرآهم آید.
فعالیت های ارتباط با جامعه و صنعت در حوزه دانشگاه و موسسات آموزش عالی تاکنون برنامه‌ای منسجم نداشته و در قالب یک برنامه یکپارچه، با رویکردی هم افزا، موجود نبوده است. طرح تحول همکاری‌های دانشگاه و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت شامل ۶ هدف کلان ۸ راهبرد اصلی و ۴۴ اقدام اجرایی است که ضمن انسجام بخشیدن به اقدامات، برنامه‌ای جامع برای ارتقاء و توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه است.
شیوه تهیه این طرح بدین صورت بوده است که ابتدا بصورت خلاصه شرایط موجود در کشور در پاره‌ای از حوزه‌ها بیان شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس ضرورت‌های تدوین اجرای طرح تحول بیان گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع سعی گردیده ضمن بهره‌برداری از اسناد بالادستی و سیاست‌های برشمرده در آن‌ها، خطوط راهنما و خط مشی‌های تعیین شده مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. گستردگی و شرایط متفاوت طیف دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری ایجاب می‌کند که برنامه‌های فوق بصورت یک راهنمای کلی مدنظر قرار گیرد و با تکیه بر شرایط منطقه‌ای و تخصصی هر مؤسسه برنامه‌های مفید و اختصاصی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شوند. مشارکت و برنامه ریزی‌های وزارتخانه نیز بایستی بر این اساس صورت گیرد.در نهایت با تجمیع نتایج حاصل از مطالعات پشتیبان و نظرات خبرگان، چشم‌انداز، اهداف کلان، راهبردهای اصلی و اقدامات اجرایی هر راهبرد احصاء شده است. لازم به ذکر است این طرح باید در بازه‌های زمانی مختلف مورد بازنگری قرار گیرد و راهبردها و اقدامات اجرایی بروزرسانی شود.
جزئیات این طرح توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر غلامی به تمامی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور ابلاغ شده است. در این ابلاغ، دکتر غلامی خطاب به روسای محترم دانشگاه ها پژوهشگاه ها پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی ابتدا مهمترین راهبرد‌های این طرح ذکر کردند که عبارتند از:
۱. بهبود و اصلاح ساختار فرآیندها و آیین نامه های اجرایی
۲. پیش بینی مشوق ها و پشتیبان‌ها
۳. هدفمند کردن برنامه‌های آموزشی و پژوهشی
۴. توسعه همکاری‌ها و مشارکت با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور
در ادامه این ابلاغیه ایشان عنوان داشتند که از دانشگاه ها انتظار می‌رود تا زمان برنامه‌ریزی و اقدام متناسب در جهت اجرای جزئیات این طرح به صورت مستمر فعالیت ها و مشکلات اجرا طرح مذکور را پایش و رصد نمایند همچنین دکتر غلامی بر لزوم اطلاع رسانی و برنامه ریزی برای جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تاکید کردند.


گزارش پایش پیشرفت طرح تحول در همکاری با جامعه و صنعت


شناسنامه طرح تحول در همکاری های دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت


کتابچه طرح تحول در همکاری های دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت


راهبردهای اصلی طرح تحول در همکاری های دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت


چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ و اهداف کلان طرح تحول در همکاری های دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت