مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

تعداد بازدید:۲۳۶۳
مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

‌‌‌‌‌ توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی خوشبختانه باعث افزایش تحصیکرده‌های دانشگاهی شده و ضروری است برای هماهنگی و اثربخشی این دانش‌آموختگان در جامعه برنامه‌های مناسبی تدوین گردد. این درحالی است که آمارها، اطلاعات و پژوهش‌های انجام شده درخصوص وضعیت اشتغال کشور، حاکی از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال‌های اخیر است. با توجه به رشد تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تخصصی‌تر شدن مشاغل و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه‌ی فناوری، توسعه مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و لزوم توسعه و بهره‌وری صنایع کشور، ایجاد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی جهت افزایش اشتغال پذیری دانش‌آموختگان امری ضروری می‌باشد.
بدین منظور، برنامه‌ریزی‌های مناسبی توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت صورت پذیرفت. در سال ۹۸، ۴۰ دانشگاهی که شرایط ایجاد تأسیس چنین مرکزی را داشته و آمادگی خود را اعلام نمودند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. پس از ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها، ۲۳ دانشگاه جهت ایجاد مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی انتخاب و مورد حمایت مالی قرار گرفته و حمایت مالی از ۲۰ دانشگاه دیگر نیز درحال پیگیری می‌باشد. به منظور هماهنگی و برنامه ریزی مناسب اولین جلسه هماهنگی با نمایندگان ۲۳ دانشگاه منتخب در مورخه ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬ برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه تجربیات دانشگاه‌های صنعتی شریف (مدرسه اشتغال)، صنعتی امیرکبیر (کار آوی)، خوارزمی (مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی)، دانشگاه تهران و سامانه مجازی باما برنامه پیشنهادی ۶ ماه آینده این مرکز تعیین و ابلاغ گردید.
 


عملکرد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در سال ۱۳۹۹


مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها (سال ۱۳۹۹)