مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

تعداد بازدید:۱۰۰۳

‌‌‌‌‌‌‌

توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی خوشبختانه باعث افزایش تحصیکرده‌های دانشگاهی شده و ضروری است برای هماهنگی و اثربخشی این دانش‌آموختگان در جامعه برنامه‌های مناسبی تدوین گردد. این درحالی است که آمارها، اطلاعات و پژوهش های انجام شده درخصوص وضعیت اشتغال کشور، حاکی از افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال های اخیر است. با توجه به رشد تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تخصصی تر شدن مشاغل و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه‌ی فناوری، توسعه مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و لزوم توسعه و بهره‌وری صنایع کشور، ایجاد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی جهت افزایش اشتغال پذیری دانش‌آموختگان امری ضروری می‌باشد.
بدین منظور، برنامه‌ریزی‌های مناسبی توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت صورت پذیرفت. در سال ۹۸، ۴۰ دانشگاهی که شرایط ایجاد تاسیس چنین مرکزی را داشته و آمادگی خود را اعلام نمودند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. پس از ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها، ۲۳ دانشگاه جهت ایجاد مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی انتخاب و مورد حمایت مالی قرار گرفته و حمایت مالی از ۲۰ دانشگاه دیگر نیز درحال پیگیری می باشد. به منظور هماهنگی و برنامه ریزی مناسب اولین جلسه هماهنگی با نمایندگان ۲۳ دانشگاه منتخب در مورخه ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬ برگزار گردید. در این جلسه پس از ارایه تجربیات دانشگاه های صنعتی شریف (مدرسه اشتغال)، صنعتی امیرکبیر (کار آوی)، خوارزمی (مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی)، دانشگاه تهران و سامانه مجازی باما برنامه پیشنهادی ۶ ماه آینده این مرکز تعیین و ابلاغ گردید.