قراردادها و همکاری‌های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها

تعداد بازدید:۱۰۲۹
قراردادها و همکاری‌های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها

ارتباط میان صنعت و دانشگاه موضوعی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آمارهای موجود در خصوص قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور خوشبختانه رشد این آمارها را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر تفاهم‌نامه‌هایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی امضا و همکاری‌های خوبی آغاز شده است که نتیجه‌ی آن واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور بوده است. اعضای هیئت علمی به عنوان مجری اصلی این پروژه‌ها نقش تاثیرگذاری در به حرکت درآوردن چرخه‌ی ارتباط با جامعه و صنعت و اقتصاد کشور ایفا کرده‌اند. از طرف دیگر آمارهای حاصله نشان از کم بودن تعداد قراردادهای کلان دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها دارد. به عبارت دیگر هنوز هم از پتانسیل دانشگاه‌ها بخوبی استفاده نشده است و می‌توان انتظار رشد بسیار بیشتری را در آینده داشت.گزارش جامعی از آمار مرتبط با قراردادها در سال‌های اخیر است که شاخص¬های مختلف در آن ارایه گردیده¬اند. بر اساس نتایج به دست آمده، تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه (در حال اجرا) از ۳۰۳۵ مورد در سال ۹۲ به ۸۰۰۲ در سال ۹۷ رسیده است. این در حالی است که مبلغ این قراردادها در سال مذکور از ۳۲۵ میلیارد در سال ۹۲ به ۱,۹۵۳ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده که نشان از رشد قابل توجه نسبت به سالهای گذشته دارد. همچنین تعداد کارفرمایان این قراردادها در سال ۹۷، ۳۹۴۱ مورد بوده است. این میزان افزایش که در تعداد کارفرمایان مبالغ قراردادها و تعداد قراردادها وجود دارد به نسبت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور درصد زیاد قابل توجهی نیست که باید این آمار با افزایش چشمگیری پیدا کند.

شکل ۱. مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا

شکل ۲. تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا


گزارش آمارهای پایش سال ۹۸ قراردادها و همکاری‌های ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها