دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت (سال چاپ: ۱۳۹۹)

تعداد بازدید:۵۱۷