طرح مطالعه و بررسی استانداردها و معیارهای ارزیابی قبل از بهره برداری سامانه‌های نرم‌افزاری ملی و تدوین مدل مرجع نرم‌افزارهای کاربردی معماری سازمانی

تعداد بازدید:۹۲۳