طرح بومی‌سازی و تدوین دانش فنی فناوری اسمز مستقیم جهت تصفیه آب‌های لب‌شور و بهینه‌سازی و ساخت یک مدل هیبریدی اسمز معکوس-مستقیم جهت افزایش راندمان فرآیند شیرین‌سازی آب

تعداد بازدید:۸۸۷