طرح مهندسی معکوس قطعه سیت شیر اطمینان بویلر پالایشگاه گاز بیدبلند و بهبود فرآیند ساخت آن با استفاده از ماده سوپرآلیاژ اینکونل

تعداد بازدید:۹۳۱