طراحی، ساخت و راه‌اندازی تصفیه خانه شیرابه حاصل از دفن زباله با روش پیشرفته نانوفیلتراسیون ترکیبی در زمین دفن زباله واقع در منطقه انجیل‌سی به ظرفیت ۴۰ متر مکعب در روز و قابل ارتقا تا ۶۰ مترمکعب در روز

تعداد بازدید:۹۴۱