طرح ارزش‌گذاری اقتصادی خسارات و هزینه‌های محیط‌زیستی ناشی از تخلیه و دپوی پسماند در جنگل‌ها، مراتع و سواحل استان مازندران (مطالعه موردی: محل دپوی پسماند شهرستان‌های بابل و قائم‌شهر)

تعداد بازدید:۸۷۵