طراحی و ساخت خودروی اطفاء حریق جهت حرکت در خیابان‌های کم عرض با استفاده از شبیه‌سازی نرم افزاری

تعداد بازدید:۹۳۴