اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت

تعداد بازدید:۱۶۳۹
اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 

طی دهه‌های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه بوده است. خوشبختانه در این مسیر دانشگاه‌ها به تدریج علاوه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی متخصص، مباحث پژوهش و نوآوری را نیز توسعه داده‌اند. در حال حاضر نیز، با توجه به نیازها و مسائل کشور، ضروری است دانشگاه‌ها به صورت گسترده تر در پاسخگویی به نیازهای کشور نقش ایفا نموه و اثربخشی مناسبی در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه داشته باشند. مسلماً این هدف مستلزم روش‌ها و الگوهای جدید بوده و باید بتوان این هدف را به درستی معرفی و با روش‌های تشویقی مناسب به اجرا گذاشت.
بر این اساس درس‌آموخته‌ها و تجارب پیشکسوتان و اعضای هیات علمی برتر در این حوزه می‌تواند الگوهای مناسبی در حوزه‌های مختلف مدیریتی و ساختار دانشگاه‌ها و مراکز علمی فراهم آورد. بدیهی است اینگونه تجارب و پیشنهادات بایستی مورد تجزیه و تحلیل‌های کامل‌تر قرار گرفته و حسب شرایط و ماموریت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی، نمونه‌هایی از آن‌ها به اجرا گذاشته شوند در این گزارش شناسایی و مستندسازی این تجارب و درس آموخته‌ها در طبقه بندی محتوایی ذیل بیان شده است.

• موانع و مشکلات توسعه همکاری دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت
• تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
• روش‌های نوین و الگوهای بین‌المللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
• پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاه‌ها در جامعه و صنعت
از جمله شاخص‌های شناسایی اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت می‌توان به مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای، اجرای قراردادهای پژوهشی تقاضا محور، ارایه دستاوردهای مهم و موثر در رفع مشکلات کشور، همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره‌وری و کارآیی و نقش‌آفرینی موثر در ایجاد و فعالیت شبکه‌های علمی و تشکل‌های تخصصی اثرگذار در امور اجتماعی، اقتصادی و صنعتی اشاره کرد. امید است با توجه بیشتر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کشور به رفع نیازها و چالش‌های موجود در صنعت و جامعه، مسیر همکاری‌های اثربخش دانشگاه‌ها هر روز گسترده‌تر گردد.


درس‌آموخته‌ها و تجارب دانشمندان برتر در توسعه همکاری با جامعه و صنعت (سال چاپ: ۱۴۰۰)


اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت (سال چاپ: ۱۳۹۹)


‌‌‌‌‌فرم معرفی اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت