طرح ها و برنامه های جاری

  • فرصت مطالعاتی داخلی: به منظور شناسایی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور با مشکلات و معضلات واحدهای صنعتی و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور رفع مشکلات موجود و برنامه‌ریزی در جهت ارتقای واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی پس از اتمام دوره، این طرح با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز و نیازهای صنعتی اخذ و از طریق دفتر ارتباط با صنعت به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور اعلام گردید و متقاضیان این طرح از سوی دانشگاه معرفی و برنامه‌ریزی‌ها به منظور اجرای طرح فوق در حال انجام می‌باشد.

 

  • پسادکتری صنعتی: به منظور آشنایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مقطع دکتری و همچنین تقویت مهارت‌های علمی در محیط واقعی کار برای داوطلبان عضویت در هیات علمی مراکز آموزش عالی و گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه، طرح پسادکتری صنعتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز گردید. پس از اخذ نیاز از واحدهای صنعتی و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، متقاضیان طرح فوق به واحدهای صنعتی معرفی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح مذکور در حال انجام است.

 

  • کارآموزی: در راستای افزایش اثربخشی دوره‌های کارآموزی، تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. بر اساس آن وزارت صنعت با معرفی واحدهای صنعتی متقاضی کارآموز در سامانه کارآموزی امکان برگزاری دوره‌های کارآموزی در محیط واقعی کار را به نحو مطلوب فراهم خواهد نمود. همچنین وزارتین صنعت و علوم بسته‌های تشویقی برای واحدهای صنعتی و اساتید همکار در این طرح را بررسی نموده‌اند.

 

  • مهارت‌افزایی: به منظور ارتقای توانمندی‌های مهارتی، مدیریتی و کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و گسترش آموزش‌های تخصیصی مناسب با نیاز بازار کار، دفتر ارتباط با صنعت برنامه‌ریزی به منظور اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی در دانشگاه‌های کشور را با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای و دانشگاه فنی حرفه‌ای انجام داده است. و آیین‌نامه طرح ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای دانشجویان را تدوین و به دانشگاه‌های کشور جهت اجرا ابلاغ نموده است.

 

  • سامانه عرضه و تقاضای علم و فناوری: با توجه به پروژه ۴ اقتصاد مقاومتی، زیر پروژه "ایجاد بانک ملی اطلاعات عرضه و تقاضای پژوهش به منظور برقراری ارتباط بین نیازهای دستگاه‌های اجرایی با توانمندی‌های مراکز پژوهشی کشور" که جزء وظایف دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف گذاشته شده است، ایجاد سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهشی برای ارتقای پژوهش کارامد کشور در دست تهیه می‌باشد.
تعداد بازدید:۲۴۷