برنامه های آتی

تعداد بازدید:۵۶۰۵

• بررسی جامع وضعیت موجود وزارت علوم و پیشنهاد ساختار دقیق و کامل برای دفتر ارتباط با صنعت با توجه به مأموریت و اهداف این دفتر:


طی چند دهه اخیر، ساختار دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور تغییرات فراوانی داشته و در حال حاضر موضوع ارتباط با صنعت و پاسخگویی مراکز علمی به نیازها و اولویت‌های کشور اهمیت دوچندان یافته است. بر این اساس، ضروری است مطالعات کاملی از روش‌ها و ساختارهای قبلی تهیه و با توجه به شرایط کشور و وضعیت صنایع و دستگاه‌های اجرایی، ساختار مناسب و روش‌های مؤثر برای مدیریت و توسعه ارتباطات صنعتی و پژوهش‌های متکی بر تقاضای دستگاه‌های اجرایی تدوین شود.


• آسیب‌شناسی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها و تدوین و یکسان‌سازی آئین‌نامه‌ها و قوانین مناسب و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها:


تجارب دانشگاه‌ها و مراکز علمی در خصوص گسترش ارتباط با صنعت بسیار متفاوت بوده و لازم است بررسی کاملی از آن‌ها صورت گرفته و تجارب و روش‌های مناسب شناسایی و دسته‌بندی شوند. بر این اساس می‌توان آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسبی تدوین و حتی‌الامکان انجام فعالیت‌های مرتبط با صنعت را در دانشگاه‌ها تسهیل نمود. این موضوع نیازمند تدوین گزارش‌ها، تهیه لوایح و قوانین مناسب است که در قالب طرح فوق انجام خواهد شد.


• رصد و تدوین دستاوردهای ویژه و منحصر بفرد دانشگاه‌ها در حوزه ارتباط با صنعت:


دستاوردهای بسیار مفیدی طی سال‌های اخیر توسط مراکز علمی کشور حاصل شده است. به دلیل گستردگی چنین دستاوردهایی، شناسایی و معرفی آن‌ها می‌تواند کمک مناسبی برای الگوسازی و ترویج فعالیت‌های ارتباط با صنعت در کشور باشد. علاوه بر این، با ارائه این دستاوردها، امکان جلب اطمینان دستگاه‌های اجرایی به نحو مطلوب‌تری فراهم خواهد شد.


• برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای ویژه جهت طرح دستاوردها و تقدیر از فعالان حوزه ارتباط با صنعت:


تقویت جایگاه محققان و فعالان ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها مستلزم تشویق و حمایت آن‌ها است. این موضوع می‌تواند ارتباط با صنعت را در مراکز علمی در کانون توجه همگان قراردهد. بر این اساس برگزاری رویدادهایی در جهت معرفی دستاوردهای ارتباط با صنعت، پروژه‌های موفق و معرفی مدیران پروژه‌ها، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. این رویدادها بایستی به تدریج جایگاه منحصر به‌فردی یافته و برای مراکز علمی، کسب رتبه در آن‌ها به یک برند و ارزش تبدیل شود.