آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه‌نامه تشکیل شورای راهبری و سیاست‌گذاری ارتباط جامعه با صنعتآئین نامه ها
انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نفتآئین نامه ها
انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت صنعت، معدن و تجارتآئین نامه ها
انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نیروآئین نامه ها
انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سازمان حفاظت محیط زیستآئین نامه ها
سند الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پزوهشی در جامعه و صنعتآئین نامه ها
کتاب طرح تحول در همکاری‌های دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت (سال چاپ: ۱۳۹۸)-
کتابچه طرح تحول در همکاری‌های دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت (سال چاپ: ۱۳۹۸)-
عملکرد سال ۱۳۹۸ حوزه ارتباط با جامعه و صنعت (سال چاپ: ۱۳۹۸)-
قراردادها و همکاری‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت (سال چاپ: ۱۳۹۸)-
مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (سال چاپ: ۱۳۹۸)-
طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور (سال چاپ: ۱۳۹۸)-
ایده‌های برگزیده (سال چاپ: ۱۳۹۸)-
وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (سال چاپ: ۱۳۹۸)-
۴۰ سال عملکرد و فعالیت‌های دانشگاه‌هاو پژوهشگاه‌های کشور در حوزه ارتباط با صنعت (سال چاپ: ۱۳۹۷)-
تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت (سال چاپ: ۱۳۹۷)-