مطالب مرتبط با کلید واژه

روز صنعت و معدن گرامی باد.


روز صنعت و معدن بر تمامی صنعت گران مبارک باد.
روز صنعت و معدن گرامی باد.

روز صنعت و معدن بر تمامی صنعت گران مبارک باد.

روز صنعت و معدن را به کلیه صنعتگران، مهندسان صنعتی و کارگران زحمتکش و غیرتمند صنایع کشور تبریک می گوییم. اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به یکی از مهم ترین موتورهای محرکه اقتصاد، یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه داشته باشیم.

ادامه مطلب